Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 LASTEKOOR 2014 foto
 
 

Webbyt Kooli struktuur
Webbyt
Webbyt Õppetegevus
Webbyt
Webbyt Õppeained
Webbyt
Webbyt Õpetajad
Webbyt
Webbyt Kalendriaasta
Webbyt
Webbyt Õppemaks
Webbyt
Webbyt Uute õpilaste vastuvõttÕppemaks

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

ÕPPEMAKS 2018 / 2019 ÕPPEAASTAL (aastatasu, mis jaguneb võrdselt 10 kuu vahel):

Kooriklassid:

 • TÜTARALSTEKOOR (VIII klass ja vanemad) - 350 eurot
 • LASTEKOOR (IV kuni VII klass) - 600 eurot
 • MUDILASKOOR (I kuni III klass) - 600 eurot
 • EELKOOLI MUDILASKOOR (5 ja 6 aastased) - 600 eurot

Ettevalmistusrühmad:

 • 4 AASTASTE LASTE RÜHMAD - 600 eurot
 • 3 AASTASTE LASTE RÜHMAD - 410 eurot
 • 2 AASTASTE LASTE RÜHMAD - 410 eurot
 • 1 AASTASTE LASTE RÜHMAD - 410 eurot
 • BEEBIRÜHMAD - 410 eurot

Pilliõppe õppemaks (aastatasu, mis jaguneb võrdselt 10 kuu vahel):

 • üks õpilane tunnis, üks 30 min tund nädalas: 600 eurot * / 680 eurot
 • üks õpilane tunnis, üks 45 min tund nädalas: 730 eurot * / 810 eurot 
 • kaks õpilast tunnis, üks 30 min tund nädalas: kuutasu 350 eurot * / 430 eurot
 • kaks õpilast tunnis, üks 45 min tund nädalas: kuutasu 420 eurot * / 500 eurot 

* - õppemaks Musamari Koorikooli koorikoosseisudes või ettevalmistusrühmades õppivatele õpilastele

Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse 1 / 10 AASTASEST ÕPPEMAKSUST 15. JUULIKS ja 9 / 10 AASTASEST ÕPPEMAKSUST ÜHEKSA VÕRDSE KUUMAKSUNA õppeaasta jooksul, OKTOOBRIST JUUNINI.

Igakuiste arvete MAKSETÄHTAEG on IGA ALGAVA KUU 5.KUUPÄEV.

Soovi korral on võimalik tasuda 9 / 10 aastasest õppemaksust korraga - maksetähtaeg 5.oktoober.

Tasumine toimub RAAMTUPIDAJA POOLT VÄLJASTATUD ARVE ALUSEL MTÜ Musamari Koorikool arveldusarvele EE802200221032023258, SWEDBANK.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele (Musamari Koorikool omab HTM koolitusluba) maksab Maksu- ja Tolliamet lapsevanematele õppemaksult TULUMAKSU OSA TAGASI.

Õppemaksu hulka kuuluvad kõik Musamari Koorikoolis kasutatavad õppevahendid- ja materjalid.

Väljaspool kooli toimuvate ürituste (kontserdid, festivalid, konkursid, laagrid jmt.) ning esinemisriiete maksumust õppemaks ei kata.

Puudutud tundide eest TASAARVESTUST EI TEHTA.

SOOV KOOLIST LAHKUDA TULEB KIRJALIKULT TEADA ANDA LAHKUMISELE EELNEVA KUU 20.KUUPÄEVAKS (koorikool@musamari.ee). Hilisemal teatamisel tuleb tasuda järgneva kuu õppemaks.

KOOLIST LAHKUMISEL KAHE ÕPPEAASTA VAHEL, TULEB LAHKUMISEST KIRJALIKULT TEADA ANDA HILJEMALT 20.JUUNIKS. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda septembrikuu õppemaks.

Õpilase KORDUVAL REGISTREERIMISEL KOOLI tuleb tasuda REGISTREERIMISTASU 15 EUROT. Esmakordsel registreerimisel registreerimistasu ei ole.

Õppemaksust vabastamise ja õppemaksu soodustuste saamiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus koos mõlema vanema palgatõendiga Musamari Koorikooli direktorile. Õppemaksust vabastamise ja õppemaksu soodustuste andmise põhitingimuseks on pere majanduslik vajadus, lisatingimuseks on, et õpilase õpiedukuse ning töökuse ja käitumisega ei ole Musamari Koorikoolis probleeme.
 

 
Web2