Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 LASTEKOOR 2014 foto
 
 

Webbyt Kooli struktuur
Webbyt
Webbyt Õppetegevus
Webbyt
Webbyt Õppeained
Webbyt
Webbyt Õpetajad
Webbyt
Webbyt Kalendriaasta
Webbyt
Webbyt Õppemaks
Webbyt
Webbyt Uute õpilaste vastuvõttÕppemaks

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Õppemaks 2017 / 2018 õppeaastal (aastatasu, mis jaguneb võrdselt 10 kuu vahel):

Eelkooliiga

 • beebirühmad: 410 EUR
 • ettevalmistusrühmad 1 - 3 aastastele lastele: 410 EUR
 • ettevalmistusrühmad 4 aastastele lastele: 600 EUR
 • eelkooli mudilaskoor: 600 EUR

Kooliiga

 • mudilaskoor: 600 EUR
 • lastekoor: 600 EUR
 • tütarlastekoor: 350 EUR

Pilliõppe õppemaks (aastatasu, mis jaguneb võrdselt 10 kuu vahel):

 • üks õpilane tunnis, üks 30 min tund nädalas: 600 EUR * / 680 EUR
 • üks õpilane tunnis, üks 45 min tund nädalas: 730 EUR * / 810 EUR 
 • kaks õpilast tunnis, üks 30 min tund nädalas: kuutasu 350 EUR * / 430 EUR
 • kaks õpilast tunnis, üks 45 min tund nädalas: kuutasu 420 EUR * / 500 EUR 

* - õppemaks Musamari Koorikooli koorikoosseisudes või ettevalmistusrühmades õppivatele õpilastele

Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse 1 / 10 aastasest õppemaksust 15. juuliks ja 9 / 10 aastasest õppemaksust 9 võrdse kuumaksuna õppeaasta jooksul, oktoobrist juunini.

Igakuiste arvete maksetähtaeg on iga algava kuu 5.kuupäev.

Soovi korral on võimalik tasuda 9 / 10 aastasest õppemaksust korraga - maksetähtaeg 5.oktoober.

Tasumine toimub raamatupidaja poolt väljastatud arve alusel MTÜ Musamari Koorikool arveldusarvele nr. EE802200221032023258, Swedbank.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele (Musamari Koorikool omab HTM koolitusluba) maksab Maksu- ja Tolliamet lapsevanematele õppemaksult tulumaksu osa tagasi.

Õppemaksu hulka kuuluvad kõik Musamari Koorikoolis kasutatavad õppevahendid- ja materjalid.

Väljaspool kooli toimuvate ürituste (kontserdid, festivalid, konkursid, laagrid jmt.) ning esinemisriiete maksumust õppemaks ei kata.

Puudutud tundide eest tasaarvestust ei tehta.

Soov koolist lahkuda tuleb kirjalikult teada anda lahkumisele eelneva kuu 20.kuupäevaks (koorikool@musamari.ee). Hilisemal teatamisel tuleb tasuda järgneva kuu õppemaks.

Koolist lahkumisel kahe õppeaasta vahel, tuleb lahkumisest kirjalikult teada anda hiljemalt 20.juuniks.

Õpilase korduval regsitreerimisel kooli tuleb tasuda registreerimistasu 15 EUR. Esmakordsel registreerimisel registreerimistasu ei ole.

Õppemaksust vabastamise ja õppemaksu soodustuste saamiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus koos mõlema vanema palgatõendiga Musamari Koorikooli direktorile. Õppemaksust vabastamise ja õppemaksu soodustuste andmise põhitingimuseks on pere majanduslik vajadus, lisatingimuseks on, et õpilase õpiedukuse ning töökuse ja käitumisega ei ole Musamari Koorikoolis probleeme.
 

 
Web2