Tutvustus

MUSAMARI KOORIKOOL... 
loodud selleks, et õpetada lapsi heast muusikast elukestvalt rõõmu tundma
 
2006. aasta sügisel tööd alustanud Musamari Koorikool on välja kasvanud 1995. aastal loodud Musamari Mudilaste Muusikakoolist.
Kuni 2015 aasta kevadeni tegutsesid mõlemad koolid eraldi, 2015 aasta sügisest alustati ühtse kooliperena Musamari Koorikooli nime all.
 
Koolis on neli kooriklassi:
TÜTARLASTEKOOR (VIII klass ja vanemad)
LASTEKOOR (IV kuni VII klass)
MUDILASKOOR (I kuni III klass) 
EELKOOLI MUDILASKOOR (5 ja 6 aastased)
 
Väiksemate muusikasõprade jaoks on ettevalmistusrühmad:
4 AASTASTE LASTE RÜHMAD
3 AASTASTE LASTE RÜHMAD
2 AASTASTE LASTE RÜHMAD
1 AASTASTE LASTE RÜHMAD
BEEBIRÜHMAD

Musamari Koorikooli koorid on osalenud väga paljudes kontserdiprojektides, noorte- ja üldlaulupidudel, tantsupeol (lauldes tantsijatele), festivalidel ja konkurssidel Eestis ning mujal maailmas. Kontsertide raames on koostööd tehtud paljude eesti tippmuusikute, -lauljate ja -heliloojatega. Koostöös Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga on valminud kaheksa erinevat kontserdiprojekti. Lisaks oma kooli kontsertide korraldamisele on kaasa aidatud I - IV Eesti mudilaskooride festivali "MuFe" ning üle-eestiliste kontserdiprojektide "SuveMuFe",  "JõuluMuFe" ja "Lähme, lapsed" edukale toimimisele.

Kooride saavutused Eesti ja rahvusvahelistel konkursilavadel:

Musamari laululapsed on salvestanud 11 CD-plaati: