Tutvustus

MUSAMARI KOORIKOOL... 
loodud selleks, et õpetada lapsi heast muusikast elukestvalt rõõmu tundma
 
2006 aasta sügisel tööd alustanud Musamari Koorikool on välja kasvanud 1995 aastal tegevust alustanud Musamari Mudilaste Muusikakoolist.
 
Kuni 2015 aasta kevadeni tegutsesid mõlemad koolid eraldi, 2015 aasta sügisest alustati ühtse kooliperena Musamari Koorikooli nime all.

Musamari Koorikooli koorikoosseisudes - tütarlastekooris, lastekooris, mudilaskooris, eelkooli mudilaskooris - laulab kokku üle 150 lapse ja noore, 250 last osaleb ettevalmistusrühmade - beebirühmad, 1 kuni 4 aastaste ettevalmistusrühmad - töös.

Musamari Koorikooli koorid on osalenud paljudes erinevates kontserdiprojektides, noorte- ja üldlaulupidudel, tantsupeol, festivalidel ja konkurssidel Eestis ning mujal maailmas. Kontsertide raames on koostööd tehtud paljude eesti tippmuusikute, -lauljate ja -heliloojatega. Koostöös Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga on valminud kaheksa erinevat kontserdiprojekti. Lisaks oma kooli kontsertide korraldamisele on kaasa aidatud I - IV Eesti mudilaskooride festivali "MuFe" ning üle-eestiliste kontserdiprojektide "SuveMuFe",  "JõuluMuFe" ja "Lähme, lapsed" edukale toimimisele.

Kooride saavutused konkursilavadel:

Musamari laululapsed on salvestanud 11 CD-plaati: