Õppemaks

Õppemaks 2022 / 2023 õppeaastal

Eelkooliealised:

Kooliealised:

Kammernaiskoor "Musamari" - 28 eurot kuus.

Pilliõpe:

* õppemaks noorema mudilaskoori, mudilaskoori, lastekoori ja tütarlastekoori lauljatele

Musamari Koorikool on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba omav kool. Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele maksab Maksu- ja Tolliamet lapsevanematele õppemaksult tulumaksu osa tagasi.

Õppemaksu tasumine

Tasumine toimub raamatupidaja poolt väljastatud arve alusel MTÜ Musamari Koorikool arveldusarvele nr. EE802200221032023258, Swedbank.

Maksetähtaeg on oktoobrist juunini iga algava kuu 5. kuupäev, septembri õppemaks tuleb tasuda 5. augustiks.

Õppemaksu hulka kuuluvad Musamari Koorikoolis kasutatavad õppevahendid- ja materjalid. Väljaspool kooli toimuvate ürituste (kontserdid, festivalid, konkursid, laagrid jmt.) ning esinemisriiete maksumust õppemaks ei kata.

Puudutud tundide eest tasaarvestust ei tehta. 

Soov koolist lahkuda tuleb kirjalikult teada anda lahkumisele eelneva kuu 20. kuupäevaks. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda järgneva kuu õppemaks.

Koolist lahkumisel kahe õppeaasta vahel tuleb lahkumisest kirjalikult teada anda hiljemalt 20. juuliks. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda septembrikuu õppemaks.